Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.82.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 pkt 1) i pkt 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr LXVII/498/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2024 po stronie dochodów i wydatków według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.82.2024 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2024 w sprawie dokonania zmian w?budżecie gminy na rok 2024.pdf (518,83KB)

DOCXUzasadnienie 0050.1.82.2024.docx (5,91KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.82.2024.docx (8,29KB)