Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - II Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2024-05-16 o godz. 15:24:52, a zakończono o godz. 16:25:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Józef Gregulec
 2. Piotr Libawski
 3. Janusz Piontkowski
 4. Zbigniew Wajman
 5. Krytian Klimański
 6. Waldemar Reck
 7. Irena Krowiak
 8. Grzegorz Durecki
 9. Krzysztof Fila
 10. Benjamin Kokott
 11. Sławomir Taszycki
 12. Marcin Zmuda
 13. Daniel Cossbau
 14. Dorota Pregel
 15. Zbigniew Podolski

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - 15:24:00

2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. - 15:28:00

3. Zatwierdzenie porządku obrad. - 15:28:00

Zatwierdzenie porządku obrad - 15:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Irena Krowiak, Józef Gregulec, Krytian Klimański, Dorota Pregel, Sławomir Taszycki, Krzysztof Fila, Grzegorz Durecki, Benjamin Kokott, Daniel Cossbau, Waldemar Reck, Marcin Zmuda, Zbigniew Podolski, Janusz Piontkowski

4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 - 15:29:00

5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2024 r. i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 - 15:30:00

5.1. informacja Skarbnika Gminy - 15:30:00

5.2. dyskusja i głosowanie - 15:41:00

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2024 r - 15:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Waldemar Reck, Dorota Pregel, Irena Krowiak, Daniel Cossbau, Sławomir Taszycki, Benjamin Kokott, Zbigniew Wajman, Marcin Zmuda, Grzegorz Durecki, Krytian Klimański, Krzysztof Fila, Zbigniew Podolski

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 - 15:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Zbigniew Podolski, Grzegorz Durecki, Benjamin Kokott, Irena Krowiak, Józef Gregulec, Sławomir Taszycki, Daniel Cossbau, Waldemar Reck, Marcin Zmuda, Krytian Klimański, Krzysztof Fila, Dorota Pregel, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski

6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki ( Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych) - 15:43:00

6.1. informacja Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki - 15:43:00

6.2. dyskusja i głosowanie - 15:49:00

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - 15:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Benjamin Kokott, Józef Gregulec, Dorota Pregel, Daniel Cossbau, Waldemar Reck, Zbigniew Podolski, Marcin Zmuda, Zbigniew Wajman, Krytian Klimański, Irena Krowiak, Krzysztof Fila, Sławomir Taszycki, Grzegorz Durecki

Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 15:51:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Benjamin Kokott, Zbigniew Podolski, Marcin Zmuda, Irena Krowiak, Dorota Pregel, Piotr Libawski, Waldemar Reck, Daniel Cossbau, Grzegorz Durecki, Krzysztof Fila, Zbigniew Wajman, Krytian Klimański, Sławomir Taszycki

Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki - 15:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Grzegorz Durecki, Waldemar Reck, Józef Gregulec, Irena Krowiak, Benjamin Kokott, Dorota Pregel, Sławomir Taszycki, Krzysztof Fila, Marcin Zmuda, Daniel Cossbau, Zbigniew Wajman, Zbigniew Podolski, Krytian Klimański

Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobrzeń Wielki - 15:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Waldemar Reck, Zbigniew Podolski, Marcin Zmuda, Dorota Pregel, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Krzysztof Fila, Daniel Cossbau, Benjamin Kokott, Grzegorz Durecki, Sławomir Taszycki, Irena Krowiak, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Krytian Klimański

Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki - 15:54:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Janusz Piontkowski, Waldemar Reck, Irena Krowiak, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Benjamin Kokott, Grzegorz Durecki, Krzysztof Fila, Zbigniew Wajman, Daniel Cossbau, Dorota Pregel, Sławomir Taszycki, Krytian Klimański, Marcin Zmuda, Zbigniew Podolski

7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego - 15:54:00

7.1. informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki - 15:54:00

7.2. dyskusja i głosowanie - 15:56:00

Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego - 15:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Janusz Piontkowski, Benjamin Kokott, Irena Krowiak, Waldemar Reck, Zbigniew Podolski, Sławomir Taszycki, Daniel Cossbau, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Marcin Zmuda, Grzegorz Durecki, Piotr Libawski, Krzysztof Fila, Krytian Klimański, Dorota Pregel

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego ( oświetlenie przejść dla pieszych w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska i Chróścicach ul. Powstańców Śląskich ) - 15:56:00

8.1. informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki - 15:56:00

8.2. dyskusja i głosowanie - 15:59:00

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego - Dobrzeń Wielki - 15:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Irena Krowiak, Janusz Piontkowski, Waldemar Reck, Benjamin Kokott, Józef Gregulec, Grzegorz Durecki, Sławomir Taszycki, Krytian Klimański, Dorota Pregel, Krzysztof Fila, Marcin Zmuda, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Zbigniew Podolski, Daniel Cossbau

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego - Chróścice - 16:00:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benjamin Kokott, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Waldemar Reck, Sławomir Taszycki, Irena Krowiak, Piotr Libawski, Daniel Cossbau, Marcin Zmuda, Dorota Pregel, Krytian Klimański, Grzegorz Durecki, Zbigniew Podolski, Zbigniew Wajman, Krzysztof Fila

9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-202 - 16:01:00

9.1. informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki - 16:01:00

9.2. dyskusja i głosowanie - 16:01:00

Uchwała w sprawie w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-202 - 16:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Zbigniew Podolski, Waldemar Reck, Krzysztof Fila, Irena Krowiak, Dorota Pregel, Benjamin Kokott, Krytian Klimański, Sławomir Taszycki, Daniel Cossbau, Grzegorz Durecki, Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Marcin Zmuda

10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - 16:02:00

10.1. informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki - 16:02:00

10.2. dyskusja i głosowanie - 16:03:00

Uchwała w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - 16:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krytian Klimański, Irena Krowiak, Dorota Pregel, Janusz Piontkowski, Krzysztof Fila, Grzegorz Durecki, Piotr Libawski, Benjamin Kokott, Józef Gregulec, Daniel Cossbau, Waldemar Reck, Sławomir Taszycki, Zbigniew Wajman, Marcin Zmuda, Zbigniew Podolski

11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - 16:05:00

11.1. informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki - 16:05:00

11.2. dyskusja i głosowanie - 16:05:00

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - 16:06:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Irena Krowiak, Krytian Klimański, Dorota Pregel, Grzegorz Durecki, Benjamin Kokott, Janusz Piontkowski, Sławomir Taszycki, Zbigniew Podolski, Daniel Cossbau, Józef Gregulec, Krzysztof Fila, Waldemar Reck, Zbigniew Wajman, Marcin Zmuda

12. Interpelacje i wolne wnioski. - 16:07:00

13. Sprawy różne. - 16:19:00

14. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. - 16:24:00