Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 maja 2024 r.

OŚ.6220.5.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 16 maja 2024 r.

 

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r.  poz. 1094) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki przez budowę zastawek piętrzących w km 6+030, km 7+028, km 7+505, km 10+314 w m. Chróścice, Dobrzeń Wielki”.

  1. Decyzja wydana została dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok.  7, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
  3. Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Ministra Infrastruktury - w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 7, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Piotr Szlapa