Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2013r.


1. ZARZĄDZENIE NR 120.1.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dobrzeniu Wielkim ul. Polna dz. nr 2261/400, 2263/400 zgodnie z umową nr ZP.272.742.2013 z dnia 02.01.2013r.
PDFZarządzenie Nr 120.1.2013.pdf (70,82KB)

2. ZARZĄDZENIE NR 120.2.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
PDFZarządzenie nr 120.2.2013.pdf (1,97MB)

3. ZARZĄDZENIE NR 120.3.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 lutego 2013r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru zadania: Rozbuodwa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej cz 2 w Czarnowąsach ul. Wolności dz nr 446/29
PDFZarządzenie Nr 120.3.2013.pdf (504,82KB)

4. ZARZĄDZENIE NR 120.4.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia kwot będących podstawą do przyznania niektórych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
PDFZarządzenie Nr 120.4.2013.pdf (523,00KB)

6. ZARZĄDZENIE NR 120.6.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 marca 2013r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru zadania: Remont mieszkania socjalnego przy ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym
PDFZarządzenie Nr 120.6.2013.pdf (55,22KB)

7. ZARZĄDZENIE NR 120.7.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 marca 2013r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krzanowicach ul. Górna dz. nr 453,407/134,593 zgodnie z umową ZP.272.158.2013
PDFZarządzenie Nr 120.7.2013.pdf (505,25KB)

8. ZARZĄDZENIE NR 120.8.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.8.2013.pdf (810,02KB)

9. ZARZĄDZENIE NR 120.9.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania Komisji Rekrutacyjnej
PDFZarządzenie Nr 120.9.2013.pdf (2,62MB)

10. ZARZĄDZENIE NR 120.10.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.10.2013.pdf (801,45KB)

11. ZARZĄDZENIE NR 120.11.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w Dobrzeniu Wielkim il. Ks. Poziemby
PDFZarządzenie Nr 120.11.2013.pdf (465,19KB)

12. ZARZĄDZENIE NR 120.12.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie  powołania komisji odbioru końcowego zadania: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowej z przyłączami w Czarnowąsach ul. Leśna, Polna, Jagiełły, Broniewskiego, Chopina
PDFZarządzenie Nr 120.12.2013.pdf (475,49KB)

15. ZARZĄDZENIE NR 120.15.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.15.2013.pdf (685,54KB)

16. ZARZĄDZENIE NR 120.16.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.16.2013.pdf (111,75KB)

17. ZARZĄDZENIE NR 120.17.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 07 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Budowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul. Drzymały zgodne z umową ZP.272.130.2013 z dnia 04.04.2013r
PDFZarządzenie Nr 120.17.2013.pdf (491,08KB)

18. ZARZĄDZENIE NR 120.18.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Budowa przyłącza wod-kan w Świerkle ul. Masowska zgodnie z umową nr ZP.272.262.2013 z dnia 10.04.2013r.
PDFZarządzenie Nr 120.18.2013.pdf (487,38KB)

19. ZARZĄDZENIE NR 120.19.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013

20. ZARZĄDZENIE NR 120.20.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania "Przebudowa ul. Łąkowej w Borkach wraz z oświetleniem i odwodnieniem - umowa nr ZP.272.101.2013 z dnia 03.04.2013
PDFZarządzenie Nr 120.20.2013.pdf (61,85KB)

21. ZARZĄDZENIE NR 120.21.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:
Remont nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - umowa ZP.272.142.2013
PDFZarządzenie Nr 120.21.2013.pdf (411,00KB)

22. ZARZĄDZENIE NR 120.22.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.22.2013.pdf (371,83KB)

23. ZARZĄDZENIE NR 120.23.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:
Przebudowa drogi użytku rolnego od oczyszczalni Dobrzeń Wielki do Chróścic
PDFZarządzenie Nr 120.23.2013.pdf (420,40KB)

24. ZARZĄDZENIE NR 120.24.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.24.2013.pdf (170,97KB)

25. ZARZĄDZENIE NR 120.25.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zdjęcia ze stanu śrdoków trwałych Gminy Dobrzeń Wielki autobusu
PDFZarządzenie Nr 120.25.2013.pdf (54,67KB)

26. ZARZĄDZENIE NR 120.26.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji sprzętu elektronicznego w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 120.26.2013.pdf (122,44KB)

27. ZARZĄDZENIE NR 120.27.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.27.2013.pdf (191,69KB)

28. ZARZĄDZENIE NR 120.28.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Remont dróg gminnych w m. Chróścice, Kup, Dobrzeń Wielki" - umowa nr ZP.272.288.2013
PDFZarządzenie Nr 120.28.2013.pdf (392,53KB)

29. ZARZĄDZENIE NR 120.29.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 sieprnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Budowa drogi gminnej - bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały" - umowa nr ZP.272.82.2013 z dnia 27.03.2013
PDFZarządzenie Nr 120.29.2013.pdf (414,18KB)

30. ZARZĄDZENIE NR 120.30.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sieprnaa 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania "Remont budynku OSP w Dobrzeniu Małym"
PDFZarządzenie Nr 120.30.2013.pdf (317,87KB)

31. ZARZĄDZENIE NR 120.31.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2013PDFZarządzenie Nr 120.31.2013.pdf (185,81KB)

32. ZARZĄDZENIE NR 120.32.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.32.2013.pdf (495,65KB)

33. ZARZĄDZENIE NR 120.33.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 września 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania: "Remont budynku starej szkoły w Borkach"
PDFZarządzenie Nr 120.33.2013.pdf (332,89KB)

34. ZARZĄDZENIE NR 120.34.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 września 2013r. w sprawie powołania komisji do wybrakowania oraz wycofania z ewidencji składików majątkowych zużytego sprzętu w jednostkach OSP Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 120.34.2013.pdf (520,37KB)

35. ZARZĄDZENIE NR 120.35.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 września 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Przebudowa chodnika przy drodze gminnej ul. Wspólna w m. Dobrzeń Wielki" - umowa nr ZP.272.375.2013 z dn. 23.07.2013
PDFZarządzenie Nr 120.35.2013.pdf (408,75KB)

36. ZARZĄDZENIE NR 120.36.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 września 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w czarnowąsach do Elektrowni Opole" - umowa nr ZP.272.692.2012 z dn. 05.02.2013
PDFZarządzenie Nr 120.36.2013.pdf (459,27KB)

37. ZARZĄDZENIE NR 120.37.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 września 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania - wykonanie placu zabaw dla dzieci w ramach programu "Radosna szkoła" w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.37.2013.pdf (326,89KB)

38. ZARZĄDZENIE NR 120.38.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Dobrzeniu Wielkim ul. Drzymały zgodnie z umow a nr ZP.272.291.2013 z dnia 08.07.2013r.
PDFZarządzenie Nr 120.38.2013.pdf (526,58KB)

39. ZARZĄDZENIE NR 120.39.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.39.2013.pdf (132,36KB)

40. ZARZĄDZENIE NR 120.40.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 października 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kup"
PDFZarządzenie Nr 120.40.2013.pdf (343,63KB)

41. ZARZĄDZENIE NR 120.41.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013

42. ZARZĄDZENIE NR 120.42.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03 października 2013r. w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz do udzielania pierwszej pomocy
PDFZarządzenie Nr 120.42.2013.pdf (531,05KB)

43. ZARZĄDZENIE NR 120.43.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.43.2013.pdf (809,07KB)

44. ZARZĄDZENIE NR 120.44.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 października 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza energetycznego dla linii 400 i 110 kV na przedpolu stacji "Dobrzeń"
PDFZarządzenie Nr 120.44.2013.pdf (476,25KB)

45. ZARZĄDZENIE NR 120.45.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 października 2013r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia oraz wycofania z ewidencji zuzytych środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 120.45.2013.pdf (553,17KB)

46. ZARZĄDZENIE NR 120.46.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przyłącze kanalizacji deszczowej w czarnowąsach ul. Dworcowa 1,3,5
PDFZarządzenie Nr 120.46.2013.pdf (519,86KB)

47. ZARZĄDZENIE NR 120.47.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej PE 63 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 czarnowąsy ul. Jagiełły
PDFZarządzenie Nr 120.47.2013.pdf (539,98KB)

48. ZARZĄDZENIE NR 120.48.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
PDFZarządzenie Nr 120.48.2013.pdf (2,92MB)

49. ZARZĄDZENIE NR 120.49.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Dobrzeń Wielki w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PDFZarządzenie Nr 120.49.2013.pdf (9,89MB)

50. ZARZĄDZENIE NR 120.50.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Przebudowa dróg gminnych w m. Chróścice, Kup, Czarnowąsy" - umowa nr ZP.272.411.2013
PDFZarządzenie Nr 120.50.2013.pdf (490,67KB)

51. ZARZĄDZENIE NR 120.51.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.51.2013.pdf (1,78MB)

52. ZARZĄDZENIE NR 120.52.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 120.52.2013.pdf (690,77KB)

53. ZARZĄDZENIE NR 120.53.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Remont przepustu na rzece Żydówce  w Dobrzeniu Wielkim"
PDFZarządzenie Nr 120.53.2013.pdf (435,61KB)

54. ZARZĄDZENIE NR 120.54.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie dpowołania komisji odbioru końcowego zadania: "Przebudowa ul. Chopina w Czarnowąsach"
PDFZarządzenie Nr 120.54.2013.pdf (387,64KB)

55. ZARZĄDZENIE NR 120.55.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: 1/ "Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Małym - umowa nr ZP.272.558.2013 2/ przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Małym - umowa nr ZP.272.515.2013
PDFZarządzenie Nr 120.55.2013.pdf (472,16KB)

56. ZARZĄDZENIE NR 120.56.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym w Chróścicach rejon ul. Kwaśnej
PDFZarządzenie Nr 120.56.2013.pdf (536,69KB)

57. ZARZĄDZENIE NR 120.57.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie

58. ZARZĄDZENIE NR 120.58.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie odbioru nieruchomosci w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej 5
PDFZarządzenie Nr 120.58.2013.pdf (378,47KB)

59. ZARZĄDZENIE NR 120.59.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze Dobrzeń Mały rejon ul. Opolska zgodnie z umową nr ZP.272.812.2013
PDFZarządzenie Nr 120.59.2013.pdf (513,92KB)

60. ZARZĄDZENIE NR 120.60.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Wykonanie przyłacza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku "starej szkoły" w Dobrzeniu Wielkim zgodnie z umową nr ZP.272.854.2013
PDFZarządzenie Nr 120.60.2013.pdf (510,94KB)

61. ZARZĄDZENIE NR 120.61.2013 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Przebudowa przepustu - dobudowa zastawki na wylocie przepustu pod drogą wojewódzką nr 454 w km 6+492 w m. czarnowąsy oraz remont ścianki czołowej przepustu z klapą zwrotną pod drogą wojewódzką ne 454"
PDFZarządzenie Nr 120.61.2013.pdf (480,06KB)